Your browser does not support JavaScript!
網站地圖
1 . 關於世大運
      1-1 . 歷屆世大運舉辦地點及賽況
2 . 2017臺北世大運
      2-1 . 世大運歷史
      2-2 . 組織成員與架構
      2-3 . 志工招募
      2-4 . FISU(國際大學運動總會)組織介紹
      2-5 . 工作進度 Taipei Bulletin
      2-6 . U專欄
            2-6-1 . 未來之星
            2-6-2 . 名校巡禮
                  2-6-2-1 . 台灣大學
                  2-6-2-2 . 臺北市立大學
                  2-6-2-3 . 文化大學
                  2-6-2-4 . 台灣師範大學
                  2-6-2-5 . 明志科技大學
                  2-6-2-6 . 天主教輔仁大學
                  2-6-2-7 . 淡江大學
                  2-6-2-8 . 醒吾科技大學
                  2-6-2-9 . 國立體育大學
                  2-6-2-10 . 長庚大學
                  2-6-2-11 . 清華大學
                  2-6-2-12 . 長庚科技大學
                  2-6-2-13 . 銘傳大學
                  2-6-2-14 . 陸軍專科學校
                  2-6-2-15 . 中央警察大學
                  2-6-2-16 . 臺灣體育運動大學
            2-6-3 . 專家專欄
            2-6-4 . 選手專欄
            2-6-5 . 競賽種類介紹
            2-6-6 . 輝煌世大運
            2-6-7 . 臺北畫刊
            2-6-8 . 運動臺北
            2-6-9 . 臺灣英雄系列
      2-7 . 青年記者
      2-8 . 志工招募(新)
            2-8-1 . 志工的故事
      2-9 . 主辦城市
      2-10 . 第29屆世大運
      2-11 . 物流服務
3 . 組織與委員會
      3-1 . 委員會地點及聯絡方式
4 . 夢想與實踐
      4-1 . 願景
5 . 多媒體專區
      5-1 . 影音
      5-2 . 照片
      5-3 . 精彩影音
            5-3-1 . 活動紀錄
            5-3-2 . 宣傳影片
6 . Taipei2017
      6-1 . 賽事成績
            6-1-1 . 選手成績查詢
            6-1-2 . 競賽項目成績查詢
            6-1-3 . 決賽成績查詢
            6-1-4 . 獎牌榜
7 . 專區
      7-1 . 相關網站
            7-1-1 . 臺北市政府
            7-1-2 . 政府機關
            7-1-3 . 運動組織
            7-1-4 . 學校機關
      7-2 . 測試123
8 . 場館介紹
9 . 認捐認養需求公告
10 . 合作宣傳店家
11 . 競賽種類
12 . 選手專區
      12-1 . 桌球
            12-1-1 . 江宏傑
            12-1-2 . 陳建安
            12-1-3 . 邱嗣樺
      12-2 . 網球
            12-2-1 . 張凱貞
            12-2-2 . 謝淑映
            12-2-3 . 許絜瑜
            12-2-4 . 楊宗樺
            12-2-5 . 李亞軒
            12-2-6 . 彭賢尹
            12-2-7 . 李欣翰
      12-3 . 舉重
            12-3-1 . 郭婞淳
            12-3-2 . 許淑淨
      12-4 . 跆拳道
            12-4-1 . 林琬婷
      12-5 . 排球
            12-5-1 . 王欣婷
            12-5-2 . 呂姜耀凱
      12-6 . 滑輪溜冰
            12-6-1 . 宋青陽
            12-6-2 . 游本徹
            12-6-3 . 游虹
            12-6-4 . 高茂傑
      12-7 . 羽球
            12-7-1 . 李佳馨
            12-7-2 . 盧敬堯
            12-7-3 . 戴資穎
            12-7-4 . 許仁豪
      12-8 . 射箭_新
            12-8-1 . 熊梅茜
            12-8-2 . 王厚傑
            12-8-3 . 譚雅婷
            12-8-4 . 林詩嘉
      12-9 . 棒球
            12-9-1 . 李宗賢
      12-10 . 柔道_新
            12-10-1 . 連珍羚
            12-10-2 . 蔡明諺
            12-10-3 . 李凱琳
            12-10-4 . 謝正慈
      12-11 . 擊劍
            12-11-1 . 陳令翎
            12-11-2 . 陳宗霖
      12-12 . 游泳
            12-12-1 . 吳浚鋒
      12-13 . 競技體操_新
            12-13-1 . 李智凱
      12-14 . 跳水
            12-14-1 . 賴昱燕
      12-15 . 水球
            12-15-1 . 羅淼
      12-16 . 高爾夫
            12-16-1 . 賴嘉一
13 . 主題遊程推薦
14 . 活動紀錄
15 . U專欄(T)
      15-1 . 輝煌世大運(T)
      15-2 . 競賽介紹(T)
      15-3 . 名校巡禮(T)
      15-4 . 未來之星(T)
      15-5 . 運動臺北(T)
      15-6 . 其他(T)
16 . 選手村
      16-1 . 選手村介紹
      16-2 . 選手村規劃進度
17 . 場館整建工程專區
      17-1 . 最新場館整建工程進度
      17-2 . 場館整建新聞稿
      17-3 . 場館整建範例與注意事項